search

Innoveren

Innoveren

 

Wij helpen teams om succesvol te zijn bij hun vernieuwings- of innovatievraagstukken.  Dat doen we door gericht aandacht te besteden aan aspecten als missie en -visie, concrete doelstellingen, teamsamenstelling, rolverdeling, besluitvorming en communicatie.  Wij dragen hier aan bij vanuit drie rollen:

  1. De facilitator-rol: De vraag stellen is hem beantwoorden; we helpen teams om een (vernieuwings)opdracht te formuleren waar ieder teamlid zich verbonden mee voelt. Vervolgens ontwerpen, begeleiden en managen we gezonde teamprocessen zodat teams sneller, makkelijker en plezieriger hun opdracht volbrengen.
  2. De trainer/coach-rol: Door training en coaching helpen we individuen om competenties te  ontwikkelen die nodig zijn voor succesvolle samenwerking in innovatieteams. We leren mensen werken met technieken en modellen die relevant zijn bij vernieuwingsvraagstukken.
  3. De communicatierol: Heldere en inspirerende communicatie vergroten het draagvlak. Wij helpen als communicatieadviseur  om de gewenste vernieuwing een gezicht te geven en dat in iedere nieuwe fase effectief uit te dragen bij de relevante doelgroepen.